Podgorica

18-03-2017
15:48:03Opis sumnje na nepravilnost: Porodica Jelić sluzbenim vozilom na svadbi


Korisničko ime:

Lozinka:


Opšta pravila


Sve elektronske prijave će biti prihvaćene i objavljene na portalu „Budi odgovoran“ pod uslovom da ispunjavaju Kriterijume za podnošenje elektronske prijave.

Prijave nepravilnosti objavljene na portalu „Budi odgovoran“ predstavljaju sumnje podnosilaca prijava da je došlo do određene nepravilnosti i ne odražavaju stav autora i administratora portala „Budi odgovoran“.

Elektrotehnički fakultet ne garantuje za tačnost podataka koji se dostavljaju u prijavama.

Elektrotehnički fakultet se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa upotrebom portala „Budi odgovoran“ i eventualne štete koju ona može prouzrokovati.Registracija korisnika


Registracija korisnika nije obavezna.Uslovi podnošenja


Podnošenje elektronske prijave se može vršiti putem:
• on-line formulara na portalu „Budi odgovoran“ (link Prijavi nepravilnost)
• Android aplikacije „Budi odgovoran“
• iOS aplikacije „Budi odgovoran“

Za sve potkategorije kategorije Siva zona, obavezni elementi elektronske prijave su naziv grada i komentar, odnosno opis nepravilnosti i subjekt koji je predmet prijave. Fotografija i adresa lokacije na mapi su opcioni elementi.Kriterijumi za podnošenje elektronske prijave


Elektronska prijava ne smije sadržati:
• Lične podatke
• Nezakonite, klevetničke i netačne sadržaje
• Neprimjerene i uvredljive sadržaje
• Komercijalnu podršku, uključujući promovisanje bilo kog proizvoda ili usluge
• Sadržaje koji su izvan djelokruga aplikacije i portala „Budi odgovoran“

Elektronska prijava koja nije u skladu sa ovim pravilima neće biti prikazana na portalu „Budi odgovoran“ i dalje procesuirana.Izmjena pravila korišćenja


Elektrotehnički fakultet zadržava pravo da bez najave mijenja Pravila korišćenja. Korisnici portala „Budi odgovoran“ su dužni pratiti izmjene u Pravilima.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI


Da li su prijave anonimne?

Da, prijave su anonimne. Postoji mogućnost registracije koja nije obavezna. Nadležnim inspekcijskim organima prosljeđujemo samo sadržaj vaše prijave, ne i vaše lične podatke.


Kako mogu da ukažem na nepravilnost?

Na jedan od tri načina:
1. Putem mobilne aplikacije Budi odgovoran, koju možete preuzeti sa Google Play-a ili iOS App Store-a
2. Putem web sajta www.budiodgovoran.me
3. Pozivanjem jednog od Call centara: 19707 (Poreska Uprava – neizdavanje fiskalnih računa i rad na crno) ili 080 555 555 (Uprava za inspekcijske poslove – rad na crno i kršenje potrošačkih prava)


Zašto bih se uključio u borbu protiv sive ekonomije?

Pomažemo da se suzbije ova ekonomski izuzetno štetna pojava – manje novca u sivoj ekonomiji, znači više novca za zdravstvo, obrazovanje, socijalna davanja, puteve, itd. Osim toga, polovina iznosa svake kazne koja bude izrečena po vašoj prijavi biće uložena u društveno odgovorne svrhe.


Na koje nepravilnosti mogu da ukažem? Koje nepravilnosti spadaju u sivu ekonomiju?

U sivu ekonomiju spadaju brojne prakse neregularnog i nezakonitog poslovanja, ali se za potrebe ovog projekta ograničavamo na sljedeće četiri kategorije:
1. Neizdavanje fiskalnih računa
• izdavanje nefiskalnih računa
• neizdavanja računa
2. Rad na crno
• Trgovina bez podnešene prijave nadležnom organu
• Zanatska djelatnost bez podnešene prijave nadležnom organu lokalne uprave
• Trgovina izvan poslovnih prostorija
• Ugostiteljska djelatnost bez odobrenja
• Ugostiteljske usluge u domaćinstvu bez odobrenja nadležnog organa
3. Kršenje prava potrošača
• Prodaja robe nakon isteka roka trajanja
• Nemogućnost ostvarivanja prava na reklamaciju
• Prodaja robe bez propisane deklaracije
• Neisticanje deklaracije na propisan način
• Neisticanje obavještenja o cijeni na propisan način
• Neisticanje propisanih uslova prodaje
• Roba na sniženju koja nije označena i izdvojena na propisan način
4. Nepravilnosti na kupalištima
• Neoslobađanje polovine plaže od plažnog mobilijara, u skladu sa skicom JU Morsko dobro
• Pružanje usluga ili prodaja proizvoda na kupalištima bez odobrenja
• Neizdavanje fiskalnih računa za parking, plažni mobilijar i druge usluge na kupalištima


Kako se preuzima aplikacija Budi odgovoran?

Aplikacija Budi odgovoran se preuzima sa Google Play-a i instalira na telefone sa Android OS. Aplikacija je takođe dostupna i na App Store-u za iOS korisnike.


Šta prijava treba da sadrži?

Prijava treba da sadrži: kategoriju, lokaciju i opis nepravilnosti. Naročito je značajno da opis sadrži podatke pomoću kojih će nadležna inspekcija moći da identifikuje počinioca nepravilnosti na koju se ukazuje. Fotografija, iako pomaže u identifikovanju nepravilnosti i počinioca, nije neophodan element na osnovu kojeg bi inspekcija postupila po vašoj prijavi, obzirom na to da inspekcija postupa i po prijavama koje ne sadrže fotografiju i koje su podnijete putem Call centara Uprave za inspekcijske poslove 080 555 555 i Poreske uprave 109707.


Šta se dešava sa mojom prijavom?

Prijave pristigle putem interneta, bilo preko aplikacije ili web sajta, tim ETF-a proslijeđuje Poreskoj upravi ili Upravi za inspekcijske poslove u zavisnosti od nadležnosti za prijavljenu nepravilnost. Inspektori zatim izlaze na teren, utvrđuju da li je bilo nepravilnosti i povratno nas obavještavaju o rezultatima inspekcijske kontrole. Rezultati inspekcijske kontrole se objavljuju na web sajtu www.budiodgovoran.me. Ukoliko su po prijavi građana izrečene novčane kazne ili je zaplijenjena roba, polovina vrijednosti odlazi u budžet za ulaganje u društveno korisne svrhe i tu sumu evidentira brojač na sajtu www.budiodgovoran.me. Takodje, inspekcijski organi nas obavještavaju o rezultatima inspekcijskih kontrola po prijavama građana putem njihovih call centara 020 555 555 (Uprava za inspekcijske poslove) i 19707 (Poreska uprava). Polovina vrijednosti izrečenih kazni, odnosno zaplijenjene robe, po prijavama građana putem Call centara (odlazi u budžet za ulaganje u društveno korisne svrhe i taj iznos evidentira brojač na sajtu www.budiodgovoran.me.)


Da li je moja prijava osnov da inspektor izrekne kaznu?

Ne. Prijava nije osnov za izricanje kazne, ali jeste povod da inspekcija reaguje, izađe na teren i izvrši nadzor. Ukoliko inspekcija ustanovi nepravilnost na terenu, izriče se kazna. U kom roku su inspektori dužni da postupe po prijavi građana? Zakonski rok je 30 dana. Ipak, u praksi inspektori znatno brže izlaze na teren i provjeravaju da li postoje nepravilnosti navedene u prijavama građana. Vlada je na sjednici od 25 jula 2013. godine zadužila inspekcijske organe Poreske uprave i Uprave za inspekcijske poslove da daju prioritet prijavama građana.


Kako da se informišem o prijavi i rezultatima nadzora?

Sve informacije o prijavama i rezultatima inspekcijskog nadzora se objavljuju na www.budiodgovoran.me.


Gdje se ulaže novac od kazni?

Polovina iznosa od izrečenih kazni ulaže se u projekte od društvenog značaja, koje građani predlože i izglasaju tokom kampanje.


Zašto se ulaže samo polovina iznosa od izrečenih kazni, a ne čitav iznos, u društveno korisne projekte?

Procijenjeno da je polovina sredstava od izrečenih kazni realan iznos nove vrijednosti koju građani stvaraju prijavljivanjem nepravilnosti, obzirom na to da se dio kazni, iz raznih razloga, ne naplati (žalbeni postupak, firma prestane sa radom, ode pod stečaj, itd.).


Ko odlučuje o tome gdje se ulaže novac od kazni po prijavama građana?

Odlučuju građani. U prvoj fazi, do 01.09.2014, građani daju predloge za investiranje novca od kazni putem društvenih mreža Facebook i Twitter, pisanim putem i putem Call centara. Zatim, nakon polovine septembra 2014. godine građani glasaju za jednu od predloženih investicija putem aplikacija, web-a ili Call centara.


Ko i kako može da glasa gdje će se uložiti polovina sredstava od kazni?

Mogu da glasaju građani koji ukažu na nepravilnosti iz oblasti neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno i kršenja potrošačkih prava nakon polovine septembra 2014. godine. Glasanje će biti moguće prilikom slanja prijava putem mobilne aplikacije i sajta “Budi odgovoran”, kao i prilikom ukazivanja na nepravilnosti putem Call centara 19707 i 085 555 555. Kratka lista predloga za ulaganje prikupljenih sredstava biće sačinjena do 01.09.2014. godine, nakon konsultacija sa ustanovama koje treba da sprovedu svaki od predloga. U ovim konsultacijama se utvrđuje da li je moguće sprovesti predloženu investiciju, i ukoliko jeste, nadležna ustanova se obavezuje da za tačno utvrđeni iznos sredstava sprovede navedenu investiciju.


Kako da znam da će inspekcija izaći na teren?

Vaša prijava će biti objavljena na www.budiodgovoran.me nakon proslijeđivanja pristigle prijave nadležnom organu sa naznakom procedura u toku. Nadležna inspekcija je dužna da u roku do 30 dana izađe na teren i ustanovi opravdanost prijave. Vlada je 25. jula 2013. godine zadužila inspekcijske organe da daju prioritet prijavama građana i inspekcije u praksi postupaju po prijavama građana znatno prije isteka tog roka. Sve možete pratiti na web sajtu www.budiodgovoran.me.


Kako da znam da će inspektor kazniti prijavljenog po mojoj prijavi?

Prijava je povod da inspekcija izvrši kontrolu, ali ne znači da će nepravilnost biti nađena na terenu i samim tim izrečena kazna. Ukoliko se na terenu otkrije nepravilnost – tada se izriče kazna.


Kako možemo da pratimo kampanju i da komuniciramo sa timom Budi odgovoran?

Rezultati nadzora i informacije o iznosu prikupljenih sredstava se svakodnevno ažuriraju i objavljuju na www.budiodgovoran.me. Ispod svake podnešene prijave na sajtu možete ostaviti svoj komentar. Takođe preko Facebook i Twitter strane Budi odgovoran možete da postavljate pitanja i dajete sugestije i komentare.