Nova kategorija nepravilnosti - "Nepravilnosti na kupalištima"Putem "Budi Odgovoran" platforme od sada možete prijavljivati nepravilnosti u novoj kategoriji - "Nepravilnosti na kupalištima". Da biste mogli prijavljivati nepravilnosti na kupalištima potrebno je da preuzmete novu (1.8) verziju Android aplikacije, odnosno (1.1) verziju iOS aplikacije. Android aplikaciju moguće je preuzeti na Google Play Store-u, a iOS aplikaciju na iOS App Store-u.

Ukazivanje na nepravilnosti na kupalištima, kao i iz ostalih kategorija sive ekonomije, moguće je i preko web sajta, kao i pozivanjem call centara Poreske uprave (19707) i Uprave za inspekcijske poslove (080 555 555).


Copyright © Elektrotehnički fakultet

Prijavite nepravilnost bilo kada i bilo gdje i uz mobilnu aplikaciju    >>>>

Izaberite kategoriju

Pregled prijavljenih nepravilnosti na mapi

Novac preusmjeren u društveno korisne svrhe*

3

2

5

6

4

5

Prijavite nepravilnost preko Call centara:
• Uprava za inspekcijske poslove 080 555 555
• Poreska uprava 19707

*brojač registruje polovinu iznosa svake kazne izrečene po prijavi za neizdavanje fiskalnih računa, rad na crno ili kršenje potrošačkih prava koju podnesete putem aplikacije i sajta “Budi odgovoran” ili call centara

Statistika prijavljenih nepravilnosti*

*Saradnju sa inspekcijskim službama koje se bore protiv sive ekonomije zvanično smo uspostavili 25.07.2013. godine.

Konačni rezultati glasanja

Nabavka opreme za gastro i kolonoskopiju za Institut za bolesti djece KCCG

156

Opremanje/uređenje Dnevnih centara za djecu u opštinama Cetinje, Nikšić i Plav

79

Uređenje Ćemovskog polja

75

Rekonstrukcija odjeljenja za psihogerijatriju Doma za stare u Risnu

44

Nabavka didaktičke opreme i spoljnog mobilijara za vrtiće

43


Korisničko ime:

Lozinka:


Opšta pravila


Sve elektronske prijave će biti prihvaćene i objavljene na portalu „Budi odgovoran“ pod uslovom da ispunjavaju Kriterijume za podnošenje elektronske prijave.

Prijave nepravilnosti objavljene na portalu „Budi odgovoran“ predstavljaju sumnje podnosilaca prijava da je došlo do određene nepravilnosti i ne odražavaju stav autora i administratora portala „Budi odgovoran“.

Elektrotehnički fakultet ne garantuje za tačnost podataka koji se dostavljaju u prijavama.

Elektrotehnički fakultet se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi sa upotrebom portala „Budi odgovoran“ i eventualne štete koju ona može prouzrokovati.Registracija korisnika


Registracija korisnika nije obavezna.Uslovi podnošenja


Podnošenje elektronske prijave se može vršiti putem:
• on-line formulara na portalu „Budi odgovoran“ (link Prijavi nepravilnost)
• Android aplikacije „Budi odgovoran“

Za sve potkategorije kategorije Siva zona, obavezni elementi elektronske prijave su naziv grada i komentar, odnosno opis nepravilnosti i subjekt koji je predmet prijave. Fotografija i adresa lokacije na mapi su opcioni elementi.Kriterijumi za podnošenje elektronske prijave


Elektronska prijava ne smije sadržati:
• Lične podatke
• Nezakonite, klevetničke i netačne sadržaje
• Neprimjerene i uvredljive sadržaje
• Komercijalnu podršku, uključujući promovisanje bilo kog proizvoda ili usluge
• Sadržaje koji su izvan djelokruga aplikacije i portala „Budi odgovoran“

Elektronska prijava koja nije u skladu sa ovim pravilima neće biti prikazana na portalu „Budi odgovoran“ i dalje procesuirana.Izmjena pravila korišćenja


Elektrotehnički fakultet zadržava pravo da bez najave mijenja Pravila korišćenja. Korisnici portala „Budi odgovoran“ su dužni pratiti izmjene u Pravilima.

NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI


Da li su prijave anonimne?

Da, prijave su anonimne. Postoji mogućnost registracije koja nije obavezna. Nadležnim inspekcijskim organima prosljeđujemo samo sadržaj vaše prijave, ne i vaše lične podatke.


Kako mogu da ukažem na nepravilnost?

Na jedan od tri načina:
1. Putem mobilne aplikacije Budi odgovoran, koju možete preuzeti sa Google Play-a
2. Putem web sajta www.budiodgovoran.me
3. Pozivanjem jednog od Call centara: 19707 (Poreska Uprava – neizdavanje fiskalnih računa i rad na crno) ili 080 555 555 (Uprava za inspekcijske poslove – rad na crno i kršenje potrošačkih prava)


Zašto bih se uključio u borbu protiv sive ekonomije?

Pomažemo da se suzbije ova ekonomski izuzetno štetna pojava – manje novca u sivoj ekonomiji, znači više novca za zdravstvo, obrazovanje, socijalna davanja, puteve, itd. Osim toga, polovina iznosa svake kazne koja bude izrečena po vašoj prijavi biće uložena u društveno odgovorne svrhe.


Na koje nepravilnosti mogu da ukažem? Koje nepravilnosti spadaju u sivu ekonomiju?

U sivu ekonomiju spadaju brojne prakse neregularnog i nezakonitog poslovanja, ali se za potrebe ovog projekta ograničavamo na sljedeće tri kategorije:
1. Neizdavanje fiskalnih računa
• izdavanje nefiskalnih računa
• neizdavanja računa
2. Rad na crno
• Trgovina bez podnešene prijave nadležnom organu
• Zanatska djelatnost bez podnešene prijave nadležnom organu lokalne uprave
• Trgovina izvan poslovnih prostorija
• Ugostiteljska djelatnost bez odobrenja
• Ugostiteljske usluge u domaćinstvu bez odobrenja nadležnog organa
3. Kršenje prava potrošača
• Prodaja robe nakon isteka roka trajanja
• Nemogućnost ostvarivanja prava na reklamaciju
• Prodaja robe bez propisane deklaracije
• Neisticanje deklaracije na propisan način
• Neisticanje obavještenja o cijeni na propisan način
• Neisticanje propisanih uslova prodaje
• Roba na sniženju koja nije označena i izdvojena na propisan način


Kako se preuzima aplikacija Budi odgovoran?

Aplikacija Budi odgovoran se preuzima sa Google Play-a i instalira na telefone sa Android OS.


Šta prijava treba da sadrži?

Prijava treba da sadrži: kategoriju, lokaciju i opis nepravilnosti. Naročito je značajno da opis sadrži podatke pomoću kojih će nadležna inspekcija moći da identifikuje počinioca nepravilnosti na koju se ukazuje. Fotografija, iako pomaže u identifikovanju nepravilnosti i počinioca, nije neophodan element na osnovu kojeg bi inspekcija postupila po vašoj prijavi, obzirom na to da inspekcija postupa i po prijavama koje ne sadrže fotografiju i koje su podnijete putem Call centara Uprave za inspekcijske poslove 080 555 555 i Poreske uprave 109707.


Šta se dešava sa mojom prijavom?

Prijave pristigle putem interneta, bilo preko aplikacije ili web sajta, tim ETF-a proslijeđuje Poreskoj upravi ili Upravi za inspekcijske poslove u zavisnosti od nadležnosti za prijavljenu nepravilnost. Inspektori zatim izlaze na teren, utvrđuju da li je bilo nepravilnosti i povratno nas obavještavaju o rezultatima inspekcijske kontrole. Rezultati inspekcijske kontrole se objavljuju na web sajtu www.budiodgovoran.me. Ukoliko su po prijavi građana izrečene novčane kazne ili je zaplijenjena roba, polovina vrijednosti odlazi u budžet za ulaganje u društveno korisne svrhe i tu sumu evidentira brojač na sajtu www.budiodgovoran.me. Takodje, inspekcijski organi nas obavještavaju o rezultatima inspekcijskih kontrola po prijavama građana putem njihovih call centara 020 555 555 (Uprava za inspekcijske poslove) i 19707 (Poreska uprava). Polovina vrijednosti izrečenih kazni, odnosno zaplijenjene robe, po prijavama građana putem Call centara (odlazi u budžet za ulaganje u društveno korisne svrhe i taj iznos evidentira brojač na sajtu www.budiodgovoran.me.)


Da li je moja prijava osnov da inspektor izrekne kaznu?

Ne. Prijava nije osnov za izricanje kazne, ali jeste povod da inspekcija reaguje, izađe na teren i izvrši nadzor. Ukoliko inspekcija ustanovi nepravilnost na terenu, izriče se kazna. U kom roku su inspektori dužni da postupe po prijavi građana? Zakonski rok je 30 dana. Ipak, u praksi inspektori znatno brže izlaze na teren i provjeravaju da li postoje nepravilnosti navedene u prijavama građana. Vlada je na sjednici od 25 jula 2013. godine zadužila inspekcijske organe Poreske uprave i Uprave za inspekcijske poslove da daju prioritet prijavama građana.


Kako da se informišem o prijavi i rezultatima nadzora?

Sve informacije o prijavama i rezultatima inspekcijskog nadzora se objavljuju na www.budiodgovoran.me.


Gdje se ulaže novac od kazni?

Polovina iznosa od izrečenih kazni ulaže se u projekte od društvenog značaja, koje građani predlože i izglasaju tokom kampanje.


Zašto se ulaže samo polovina iznosa od izrečenih kazni, a ne čitav iznos, u društveno korisne projekte?

Procijenjeno da je polovina sredstava od izrečenih kazni realan iznos nove vrijednosti koju građani stvaraju prijavljivanjem nepravilnosti, obzirom na to da se dio kazni, iz raznih razloga, ne naplati (žalbeni postupak, firma prestane sa radom, ode pod stečaj, itd.).


Ko odlučuje o tome gdje se ulaže novac od kazni po prijavama građana?

Odlučuju građani. U prvoj fazi, do 31.12.2013, građani daju predloge za investiranje novca od kazni putem društvenih mreža Facebook i Twitter, pisanim putem i putem Call centara. Zatim, nakon 31.01.2014. građani glasaju za jednu od predloženih investicija putem aplikacije, web-a ili Call centara.


Ko i kako može da glasa gdje će se uložiti polovina sredstava od kazni?

Mogu da glasaju građani koji ukažu na nepravilnosti iz oblasti neizdavanja fiskalnih računa, rada na crno i kršenja potrošačkih prava nakon 1. februara 2014. godine. Glasanje će biti moguće prilikom slanja prijava putem mobilne aplikacije i sajta “Budi odgovoran”, kao i prilikom ukazivanja na nepravilnosti putem Call centara 19707 i 085 555 555. Kratka lista predloga za ulaganje prikupljenih sredstava biće sačinjena do 1. februara 2014. godine, nakon konsultacija sa ustanovama koje treba da sprovedu svaki od predloga. U ovim konsultacijama se utvrđuje da li je moguće sprovesti predloženu investiciju, i ukoliko jeste, nadležna ustanova se obavezuje da za tačno utvrđeni iznos sredstava sprovede navedenu investiciju.


Kako da znam da će inspekcija izaći na teren?

Vaša prijava će biti objavljena na www.budiodgovoran.me nakon proslijeđivanja pristigle prijave nadležnom organu sa naznakom procedura u toku. Nadležna inspekcija je dužna da u roku do 30 dana izađe na teren i ustanovi opravdanost prijave. Vlada je 25. jula 2013. godine zadužila inspekcijske organe da daju prioritet prijavama građana i inspekcije u praksi postupaju po prijavama građana znatno prije isteka tog roka. Sve možete pratiti na web sajtu www.budiodgovoran.me.


Kako da znam da će inspektor kazniti prijavljenog po mojoj prijavi?

Prijava je povod da inspekcija izvrši kontrolu, ali ne znači da će nepravilnost biti nađena na terenu i samim tim izrečena kazna. Ukoliko se na terenu otkrije nepravilnost – tada se izriče kazna.


Kako možemo da pratimo kampanju i da komuniciramo sa timom Budi odgovoran?

Rezultati nadzora i informacije o iznosu prikupljenih sredstava se svakodnevno ažuriraju i objavljuju na www.budiodgovoran.me. Ispod svake podnešene prijave na sajtu možete ostaviti svoj komentar. Takođe preko Facebook i Twitter strane Budi odgovoran možete da postavljate pitanja i dajete sugestije i komentare.

Nabavka opreme za gastro i kolonoskopiju za Institut za bolesti djece KCCG


U cilju unapređenja komfora i bezbjednosti najmlađih pacijenata, predložena je nabavka endo-video sistema za gastro i kolnoskopiju za Odjeljenje dječije gastroenterologije Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Zbog bolova u stomaku oko 2.000 djece godišnje javi se Institutu za bolesti djece KCCG. Rano otkrivanje i pravovremena terapija su od izuzetnog značaja za izlječenje ili poboljšanje kvaliteta života najmlađe populacije. U suprotnom, mogu nastati trajna oštećenja, koja čak mogu ugroziti i život djece.

U Institutu za bolesti djece godišnje se izvede oko 150-200 ovih invazivnih procedura, gastroskopije i kolonoskopije.

Opremanje odjeljenja za gastroenetrologiju ovim modernim endo-video sistemom za pregled želuca, tankog i debelog crijeva, značajno bi unaprijedilo komfor i bezbjednost pacijenata tokom procedure i smanjilo upućivanje na dodatnu dijagnostiku van Crne Gore.

Vrijednost ovog aparata je oko 50.000 €.Institucija zadužena za realizaciju:
Klinički centar Crne Gore,
Institut za bolesti djece

Nabavka didaktičke opreme i spoljnog mobilijara za vrtiće


Ova inicijativa podrazumijeva nabavku didaktičke opreme, rekvizita i spoljnog mobilijara za sve javne predškolske ustanove u Crnoj Gori.

Ulaganje dodatnih sredstava u unapređenje uslova za učenje i igru djece u predškolskim ustanovama pomoglo bi stvaranju okruženja koje podstiče njihov sveukupan rast, razvoj i formiranje ličnosti.

Investicija, vrijedna oko 48.000 eura, bila bi usmjerena na kreiranje podržavajućih i motivišućih uslova za zdravo odrastanje djece.

Sredstva za nabavku razvojno prilagođene didaktike, rekvizita i spoljnog mobilijara, ravnomjerno raspoređena svim javnim predškolskim ustanovama, dovela bi do naročito osjetnih poboljšanja opremljenosti vrtića u manjim sredinama u Crnoj Gori.Institucija zadužena za realizaciju:
Ministarstvo prosvjete

Opremanje/uređenje Dnevnih centara za djecu u opštinama Cetinje, Nikšić i Plav


U Dnevnim centrima za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju borave djeca i mlade osobe sa težom i teškom psihofizičkom ometenošću, koje ne mogu da pohađaju nijedan vid inkluzivnog obrazovanja u našem sistemu. Ciljevi Dnevnih centara su: promovisanje jednakih prava i mogućnosti djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihova socijalizacija, društvena integracija, kao i socijalna inkluzija u društvenu sredinu.

Opština Cetinje


Za opremanje i uredenja Dnevnog centra u opštini Cetinje potrebna je finansijska podrška za sljedece namjene:

• Opremanje senzorne sobe
• Adaptaciju i rekonstrukciju unutrašnjeg dijela prostorija Dnevnog centra
• Opremanje južnog, jugoistocnog i istocnog dijela objekta i postavljanje PVC bravarije sa termoizolacijom
• Nabavku opreme, odnosno mobilijara potrebnog za rad u Sali za fizioterapiju I ostale nedostajuce opreme
Ukupan iznos potrebne investicije za Dnevni centar na Cetinju je 20.300 €.


Opština Nikšić


Za radove na ozelenjavanju i opremanju dvorišta Dnevnog centra u Opštini Nikšić potrebni su sledeci elementi za koje su potrebna finansijska sredstva:

• Radovi na izgradnji zelenih površina
• Radovi sa biljnim materijalom
• Nabavka i isporuka sadnog materijala
• Urbana oprema Procijenjena vrijednost za uredenje ovog prostora iznosi 12.209 €.


Opština Plav


Ustanova je tek na pocetku svog postojanja usljed cega se javlja znacajna potreba za dodatna ulaganja kako bi u punoj mjeri zadovoljila potrebe svih svojih korisnika. Pored osnovne tehnicke opremljenosti predviden je i niz dodatnih opremanja. Prioritetna potreba u ovom trenutku jeste opremanje senzorne sobe za djecu sa teškocama u razvoju. Za opremanje senzorne sobe potrebna su finansijska sredstva u iznosu od oko 15,000 eura.

Ukupna vrijednost ulaganja u Dnevne centre u opštinama Cetinje, Nikšić i Plav iznosi oko 47.500 €.

Institucija zadužena za realizaciju:
JU Dnevni centri za djecu i omladinu
Sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Cetinje, Nikšić i PlavRekonstrukcija odjeljenja za psihogerijatriju Doma za stare u Risnu


Dom starih „Grabovac” sa sjedištem u Risnu postoji od 1947. godine i donedavno je bio jedina državna institucija toga tipa u Crnoj Gori. U Domu je trenutno smješteno 317 osoba.

Za Dom starih Grabovac Risan potrebno je obezbijediti sredstva za rekonstrukciju objekta psihogerijatrije „G“ u krugu Doma.

“G” objekat je 2008. podijeljen na dvije jedinice (G1 i G2) i trenutno raspolaže sa 171 ležajem. U jedinici G1 smještene su osobe sa invaliditetom, pokretne hronično duševno oboljele osobe i osobe kojima je potreban pojačan nadzor. U jedinici G2 smještene su pokretne osobe – gerijatrija i psihogerijatrija. U okviru „G” objekta nalazi se i prostorija za radno-okupacionu terapiju.

Objekat je dotrajao i potrebno ga je rekonsruisati, kao i usaglasiti sa postojećim standardima. Procjenjena vrijednost nabavke je oko 48.000 €.

Institucija zadužena za realizaciju:
JU Dom starih
"Grabovac", Risan

Uređenje Ćemovskog polja


Dio šume na Ćemovskom polju koji se nalazi južno od sportskih terena na Starom aerodromu u Podgorici pogođen je nevremenom tokom zime 2012. godine, kada je veliki broj stabala oboren. Šuma je ogoljena i zbog česte nelegalne sječe, te dodatno dijelom uništena i u požaru krajem avgusta 2013. godine.

Velik broj građana, međutim, nastoji da očuva i obnovi taj dio parka. Tako su, u saradnji sa NVO Green Home i ADP Zid, kompanijom Elko tim, u saradnji sa Zelenilom i Čistoćom, organizovane akcije čišćenja dijela šume i livade koja se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Organizovane su i akcije postavljanja parkovskog mobilijara, sprave za vježbanje i akcija uređenja trim staze.

Građani koji stanuju u neposrednoj blizini parka zasadili su i oko 50 stabala, čiji je opstanak u ljetnjim mjesecima ugrožen zbog nedostatka vode u parku.

Nedaleko od trim staze na Ćemovskom polju, kod sportskih terena, građani su napravili i park za pse.

Dalja akcija uređenja parka podrazumijeva obogaćivanje postojećih sadržaja i dodavanje novih, te kopanje bunara, kojim bi bila obezbijeđena voda za slučaj požara i za zalivanje zelenila u parku.Inicijatori: NVO Green Home i NVO Ozon
Institucija zadužena za realizaciju: DOO “Zelenilo” Podgorica