Mobilne aplikacije

Najnovije sumnje na nepravilnosti

Rad na crno

Utaja poreza već godinama. Vlasnik godinama izdaje stan, ne plaća porez....

Rad na crno

Rad na crno. Neizdavanje fiskalnih računa....

Rad na crno

Rad na crno. Neizdavanje fiskalnih računa. Neevidentiranje prometa....

Pregled nepravilnosti na mapi

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni
2,594,741 €
Novac preusmjeren u društveno korisne svrhe
833,548 €
Statistika prijavljenih nepravilnosti
85%
15%

82%
18%

78%
22%

80%
20%